Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Иванова, Галина  [Clear All Filters]
2005
Иванова, Г. авт, 2005. Романът „Кутия за писане“ и писането на Павич. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 315-321.
2006
Иванова, Г. авт, 2006. Мотивът за юначеството в сборника “Ръж” на Ангел Каралийчев (Опит за извеждане в съпоставка с Ботевата балада “Хаджи Димитър”). В Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 68-87.
Subscribe to Синдикирай