Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Казанджиев, С. авт, 1995. Военна психология. Психология на боеца 2nd изд, София: Министерство на отбраната.
Встъп. студия, науч. ред. Илия Петров Пеев.1. изд. 1943 във Воен. библ. ; кн. 118. - Офс. изд. - 500 тир. Съдържа: Библиогр. с. 453-456
Превод от английски: Николай Вуков, Галина Лозанова.Данни за английската публикацияОткъси от книгата на страниците на издателството
Левинас, Е. авт, 1995. Времето и другото, София: Сонм.
Зюмтор, П. авт, 1992. Въведение в устното поетическо творчество, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Ясперс, К. авт, 2008. Въведение във философията, София: Оксиарт.
Гюрова, С. авт, 1969. Възрожденски пътеписи, София: Български писател.
Съдържа откъси от пътеписи на Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. К. Джинот, Ив. Богоров, Л. Каравелов, Т. Икономов, Н. Живков, Ил. Блъсков, К. Петров, Ст. Панаретов, Ст. Бобчев и М. Дринов и речник на непознатите думи от Ал. Кюркчиев
Динеков, П. авт, 1969. Възрожденски страници. Антология, София: Български писател.
Сартр, Ж.-П. авт, 1995. Въображението, София: АРГЕС.
Гълъбов, К. авт, 1965. Въстанието на героична Перущица 2nd изд, София: Народна просвета.
Данов, Г. авт, 1970. Гложене и Гложенският манастир, Малка туристическа библиотека.
Ганев, С.П. авт, 1937. Гложенският манастир Св. великомъченик Георги Победоносец, Ловеч: Гложенски манастир Св. вм. Георги Победоносец.
Факсимилие. Съдържа Речник
Фототипно издание на книгата от 1870 г. 

Страници

Subscribe to Синдикирай