Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Ницолова, P. авт, 2008. Българска граматика : Морфология, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
Стойков, С. авт, 2002. Българска диалектология 4th изд, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Available at: http://promacedonia.org/jchorb/st/index.htm [Отворен на 1.07.2014AD].
Данчов, Н. & Данчов, И. ред-ри, 1936. Българска енциклопедия: А–Ж, София: Стоян Атанасов.
Радославов, И. авт, 1992. Българска литература 1880–1930 3rd изд В. Николова, ред, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Калдиева-Захариева, С. авт, 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Ничева, К. авт, 1987. Българска фразеология, София: Наука и изкуство.
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Георгиев, В.И. и съавт. ред-ри, 1971. Български етимологичен речник, София: БАН.
Заимов, Й. авт, 1988. Български именник, София: БАН.
Чавръков, Г. авт, 2000. Български манастир, София: Хайни.
Черно-бели и цветни илюстрации.
Иванчев, Д. авт, 1962. Български периодичен печат 1844–1944, София: Наука и изкуство.
Том. 1. София: Наука и изкуство, 1962; Том 2. София: Наука и изкуство, 1966.
Христова, Б. и съавт. авт-ри, 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Страници

Subscribe to Синдикирай