Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2016
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.

Страници

Subscribe to Синдикирай