Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Янакиева, Цветанка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Янакиева, Ц. авт, 1991. Гиперкоррекция как симптом в восточнославянской письменности. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци23–31.
Subscribe to Синдикирай