Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Михайлова, Стойка  [Clear All Filters]
1980
Михайлова, С. авт, 1980. Членуването в българския и арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци30–35.
Subscribe to Синдикирай