Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Шумкова, Лора  [Clear All Filters]
Глава от книга
Шумкова, Л. авт, 2006. „Българи от старо време“ и „Чичовци“ - близости и отдалечавания. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 42-55.
Subscribe to Синдикирай