Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Давидов, Ангел  [Clear All Filters]
Книга
Давидов, А. и съавт. авт-ри, 1978. История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник, Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет.
Давидов, А. авт, 1996. Старобългарска лексикология, Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“.
Статия в списание
Давидов, А. авт, 1990. Към лексикалната характеристика на Търновската книжовна школа. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(4), с-ци8–18.
Давидов, А. авт, 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци102–104.
Subscribe to Синдикирай