Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Велева, Маргарита  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Велева, М. авт, 1985. Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци28–37.
Велева, М. & Шопова, Й. авт-ри, 1986. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), с-ци21–30.
Subscribe to Синдикирай