Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Щайнке, Клаус  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Щ
Щайнке, К. авт, 1984. Наблюдения над употребата на старобългарските причастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци78–85.
Щайнке, К. авт, 2001. За отговорността на филолога. Българска реч, 7(2), с-ци9–12.
Щайнке, К. авт, 1984. Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци5–10.
Щайнке, К. авт, 1984. Наблюдения над употребата на старобългарските причастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци78–85.
Subscribe to Синдикирай