Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Николова, Бистра  [Clear All Filters]
2009
Николова, Б. авт, 2009. Цар Петър и характерът на неговия култ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(2), с-ци63–78.
2006
Николова, Б. авт, 2006. Заветът на св. Иван Рилски. За митовете и реалиите. Старобългарска литература, 35-36, с-ци144 – 166.
Subscribe to Синдикирай