Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Кучера, Карел  [Clear All Filters]
1984
Кучера, К. авт, 1984. Владимир Шмилауер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци124–125.
1986
Кучера, К. & Бъчваров, Я. авт-ри, 1986. Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци127–128.
Subscribe to Синдикирай