Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Кучера, Карел  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кучера, К. авт, 1984. Владимир Шмилауер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци124–125.
Кучера, К. & Бъчваров, Я. авт-ри, 1986. Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци127–128.
Subscribe to Синдикирай