Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 30 резултата:
Избор: Автор is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
Статия в списание
Русинов, Р. авт, 1985. Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци5–11.
Русинов, Р. авт, 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), с-ци29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.

Страници

Subscribe to Синдикирай