Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Стаменова, Албена  [Clear All Filters]
Статия в списание
Стаменова, А. авт, 2007. По следите на един недоказан словообразувателен модел. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(1), с-ци65–76.
Стаменова, А. & Камберова, Р. авт-ри, 2006. Шести международен конгрес на украинистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), с-ци117–119.
Subscribe to Синдикирай