Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 27 резултата:
Избор: Автор is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Русинов, Р. авт, 1988. Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с125.
Русинов, Р. авт, 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци119–120.

Страници

Subscribe to Синдикирай