Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Елка Мирчева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Мирчева, Е. авт, 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, с-ци97–103.
Мирчева, Е. авт, 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В Р. Русинов, ред Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 71–80.
Subscribe to Синдикирай