Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Симеонов, Борис  [Clear All Filters]
Статия в списание
Симеонов, Б. авт, 1981. Булгари и пугури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), с-ци112–116.
Симеонов, Б. авт, 1981. Булгари и пугури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), с-ци112–116.
Симеонов, Б. авт, 1979. Произход, структура и значение на името българи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(2), с-ци69–76.
Симеонов, Б. авт, 1979. Произход, структура и значение на името българи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(2), с-ци69–76.
Симеонов, Б. авт, 1979. Происхождение и значение исторического родового имени Дуло. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(1), с-ци85–87.
Симеонов, Б. авт, 1979. Происхождение и значение исторического родового имени Дуло. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(1), с-ци85–87.
Симеонов, Б. авт, 1981. Самсисът. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци75–79.
Симеонов, Б. авт, 1983. Чрьтами и рѣзами чьтаах7 и гатаах7 погани с7ще. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци84–87.
Subscribe to Синдикирай