Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Харалампиев, Иван  [Clear All Filters]
Книга
Давидов, А. и съавт. авт-ри, 1978. История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник, Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет.
Статия в списание
Харалампиев, И. авт, 2013. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци118–121.
Subscribe to Синдикирай