Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Чвани, Кетрин В.  [Clear All Filters]
1990
Чвани, К.В. авт, 1990. Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай