Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Герганова, Нина  [Clear All Filters]
1982
Герганова, Н. авт, 1982. Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци92–94.
Subscribe to Синдикирай