Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Стоянова, Даниела  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Стоянова, Д. авт, 1986. Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци120–121.
О
Стоянова, Д. авт, 1991. Относно употребите на аориста и перфекта в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци29–35.
Subscribe to Синдикирай