Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 25 резултата:
Избор: Автор is Николова, Светлина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Николова, С. авт, 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци85–87.
Николова, С. авт, 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), с-ци3–41.
Николова, С. авт, 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), с-ци3–6.
Николова, С. авт, 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци38–51.
Николова, С. авт, 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), с-ци25–44.
Николова, С. авт, 1987. Проблемът за изданието на съчиненията на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци72–78.
Николова, С. авт, 1984. Симпозиум за изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци119–123.
Николова, С. авт, 1981. Постижения и перспективи на кирило-методиевските изследвания. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци36–40.
Николова, С. авт, 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци121–125.
Николова, С. авт, 1995. За най-стария български средновековен ръкопис на Стария завет. Старобългарска литература, 28–29, с-ци110–118.
Subscribe to Синдикирай