Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
1930
Huxley, А. авт, 1930. Vulgarity in Literature, London: Chatto & Windus.
Събев, С. авт, 1930. Една провокация. Народ, 19(17).
Великов, А. авт, 1930. Коригират Хр. Ботева. Черно море, 2(219), с1.
Константинов, К. авт, 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
Петров, Л. авт, 1930. Чорбаджиите. Студентска борба, 4(16), с2.
1929
Hendrickson, G.L. авт, 1929. Ancient Reading. The Classical Journal, с-ци25–182.
Hasluck, F.W. авт, 1929. Christianity and Islam under the sultans 2nd изд, Oxford: Clarendon Press.
Владикин, Н. авт, 1929. Евстатий Пелагонийски, София: Духовна култура.
Стаматов, К. авт, 1929. Чий е Ботев?. Пладне, 1(177), с2.

Страници

Subscribe to Синдикирай