Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Даскалова, Красимира  [Clear All Filters]
2004
Даскалова, К. авт, 2004. Грамотност. В А. Гергова, ред Българска книга. Енциклопедия. София-Москва: Пенсофт, с-ци 130–132.
2001
Фабиан, Б. авт, 2001. Ученият като читател. В А. Гергова & Даскалова, К., ред-ри История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 300–322.
Subscribe to Синдикирай