Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Крумова, Йорданка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Крумова, Й. авт, 1989. Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци5–11.
Subscribe to Синдикирай