Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Цветкова, Надежда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Цветкова, Н. & Рошкева, Р. авт-ри, 2006. Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в. В Делници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна. Варна: Зограф, с-ци 383–398.
Subscribe to Синдикирай