Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Стефанов, Павел  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Стефанов, П. авт, 1991. Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), с-ци27–30.
Д
Анон, 1994. Древен патерик или духовната мъдрост на отците на пустинята, Велико Търново: Издателство Монархическо-Консервативен Съюз.
Превод от гръцки.
Ф
Стефанов, П. авт, 1989. Фрескови надписи и графити във Вуково (1598). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), с-ци67–80.
Subscribe to Синдикирай