Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Ковачев, Огнян  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Флук, В. авт, 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. В А. Кьосев & Ковачев, О., ред-ри Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, с-ци 160 – 202.
С
Ковачев, О. авт, 2006. Светове отвъд думите. В Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 9-17.
Р
Изер, В. авт, 2003. Рецептивната теория. В А. Кьосев & Ковачев, О., ред-ри Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, с-ци 27– 45.
Subscribe to Синдикирай