Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Цветкова, Мариета  [Clear All Filters]
Статия в списание
Цветкова, М. авт, 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци11–17.
Subscribe to Синдикирай