Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Цветкова, Мариета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Цветкова, М. авт, 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци11–17.
Subscribe to Синдикирай