Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дамянова, Диана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Дамянова, Д. авт, 1980. Трети международен симпозиум на русистите по интерференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци78–79.
Subscribe to Синдикирай