Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Бучуковска, Антония  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бучуковска, А. авт, 1985. Библиография на трудовете на Текла Сугарева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), с43.
Т
Бучуковска, А. авт, 1978. Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци84–87.
Subscribe to Синдикирай