Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Стефанова, Марияна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Стефанова, М. авт, 1990. За българския етикет като семиотична система. Проблеми на социолингвистиката, 2, с-ци198 – 206.
Т
Стефанова, М. авт, 1994. Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. В Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, с-ци 576 – 584.
Subscribe to Синдикирай