Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2011
Бурнарски, Е. авт, 2011. Подражателство и посредственост. Българска реч, 17(1), с-ци5-6.
Стоянов, Р. авт, 2011. Поради что. Българска реч, 17(3), с5.
Анон, 2011. Преброяване 2011. Окончателни данни, София: Национален статистически институт. Available at: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf [Отворен на 27.10.2014AD].
Стоянов, Р. авт, 2011. Природа и околна среда. Българска реч, 17(3), с-ци66-67.
Китанова, М. авт, 2011. Професор Венче Попова на 80 години. Българска реч, 17(1), с-ци69-70.
Миронова, Н. авт, 2011. Религиозный дискурс, религиозный социолект и религиозный стиль – к проблеме определения понятия. Медиаскоп: Электронный журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 1. Available at: http://www.mediascope.ru/node/756.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2011. Реч, етикет и културни традиции, София: Гутенберг.

Страници

Subscribe to Синдикирай