Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Благоева, Диана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Благоева, Д. авт, 2006. Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), с-ци5–13.
Благоева, Д. авт, 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), с-ци5–21.
Благоева, Д. авт, 1994. Темпорална валентност в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), с-ци17–25.
Subscribe to Синдикирай