Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Тончева, Христина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тончева, Х. авт, 2003. Архаична редакция на старобългарските схимни чинопоследования. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(4), с-ци39–55.
Тончева, Х. авт, 2000. За наследниците на глаголическите молитви при природни бедствия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), с-ци85–91.
Тончева, Х. авт, 1999. За атонската редакция на старобългарските молитвени текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(3), с-ци76–87.
Тончева, Х. авт, 1997. Текстологични наблюдения върху рилските ръкописни требници. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(2), с-ци61–70.
Subscribe to Синдикирай