Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2011
Дамянова, А. авт, 2011. Как българските ученици да постигнат по-убедителни резултати по четивна грамотност. В Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София: ЦКОКУО.
Йосифова, Р. авт, 2011. Класификация на жестове: подходи и перспективи. В Ю. Стоянова & Кючуков, Х., ред-ри Психология и лингвистика : Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета.
Павлова, Н. авт, 2011. Концептът Бог в българските паремии. Българска реч, 17(1), с-ци7-24.
Проданов, В. авт, 2011. Легитимация на прехода към втори български капитализъм. Ново време. Списание за социални идеи, политика и култура, 12, с15.
Булгаков, М. авт, 2011. Мастер и Маргарита, Москва: Астрель.
Дойнов, П. авт, 2011. (Не)възможната персоналистичност на алтернативния канон (1960-1990). Електронно списание LiterNet, 10(143). Available at: http://liternet.bg/publish/pdoynov/kanon.htm [Отворен на 29.07.2015AD].

Страници

Subscribe to Синдикирай