Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 38 резултата:
Избор: Автор is Василка Радева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
Радева, В. авт, 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), с-ци155–158.
Радева, В. авт, 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци86–87.
Радева, В. авт, 2009. Петьр Пашов (1931–2009). Българска реч, 15(3), с-ци136 – 138.
Радева, В. авт, 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч, 19(1), с-ци5–8.
Радева, В. авт, 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), с-ци111-112.
Радева, В. авт, 2008. За отговорността пред родния език. Българска реч, 14(2-3), с-ци17 – 22.
Радева, В. авт, 2009. Академик Александър Теодоров-Балан. Българска реч, 15(1-2), с-ци5 – 11.
Радева, В. авт, 2008. Българският език – класически и съвременен. Българска реч, 14(1), с-ци5 – 13.

Страници

Subscribe to Синдикирай