Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2010
Зюскинд, П. авт, 2010. За любовта и смъртта, София: Унискорп.
Куюмджиева, С. авт, 2010. За началото на ранната руска музика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), с-ци90–96.
Сумрова, В. авт, 2010. За словосъчетанието духовен педераст. Българска реч, 16(1-2), с-ци65 – 67.
Денева, Е. авт, 2010. Знаете ли приказката .. Българска реч, 16(1-2), с-ци18 – 19.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Семенов, И. авт, 2010. К анализу раннесредневековых этногенетических преданий болгар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(1), с-ци44–54.
Тимко, Н.В. авт, 2010. К вопросу о передаче культурной специфики текста в переводе. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 1, с-ци61-66.
Велчева, Б. авт, 2010. Към изследването на Банатския говор. Българска реч, 16(3), с-ци38 – 41.
Илиев, В.М. авт, 2010. Ломешки говор в разкази и приказки. Българска реч, 16(3), с-ци54 – 59.
Димова, Т. авт, 2010. Марма, Мариам, София: Ciela.

Страници

Subscribe to Синдикирай