Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Радославов, И. авт, 1992. Българска литература 1880–1930 3rd изд В. Николова, ред, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Данчов, Н. & Данчов, И. ред-ри, 1936. Българска енциклопедия: А–Ж, София: Стоян Атанасов.
Стойков, С. авт, 2002. Българска диалектология 4th изд, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Available at: http://promacedonia.org/jchorb/st/index.htm [Отворен на 1.07.2014AD].
Ницолова, P. авт, 2008. Българска граматика : Морфология, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
Леонидова, М. & Кошелев, А. авт-ри, 1974. Българо-руски фразеологичен речник, София ; Москва: Наука и изкуство ; Руски език.
Стоянова, Д. авт, 2008. Българо-румънски речник, София: Наука и изкуство.
Берон, П. авт, 1824. Буквар с различни поучения, Брашов: Антон Йованович.
Собрани от Петра х. Беровича за болгарските училища ; Напечата ся сас помощта г. Антоньова Иоановича..
Съдържа и Речник на непознатите и малко употребявани думиКьосев, Александър Динов послесловКаменов, Йосиф ред. и бел.Койчева, Румяна ред. и бел.Натев, Атанас Василев състав.
Ангелов, Д. авт, 1980. Богомилството в България, София: Наука и изкуство.
Хаджийски, И. авт, 1974. Бит и душевност на нашия народ, София: Български писател .
Анон, 1924. Библия или Свещеното писание на Стария и Новия Завет, София: Придворна печатница.
Анон, 1992. Библия или книгите на Свещеното писание на Вехтия и Новия завет, София: Св. Синод на Българската църква.
Никифор, архимандрит авт, 1990. Библейска энциклопедия, Ленинград: Издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Репринт. воспроизведение изд.: Архимандрит Никифор. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия в 4 выпускахъ. Москва: Типография А. И. Снегиревой.1891

Страници

Subscribe to Синдикирай