Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Гугуланова, И. авт, 2011. Спомен за проф. Петър Пашов (1.04.1931 – 5.04.2009). Българска реч, 17(3), с-ци71 – 73.
Карпенко, Л. авт, 1984. Способы выражения локальности в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци20–28.
Бахарев, А. авт, 1985. Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци24–21.
Младенова, О. авт, 1979. Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци7–11.
Николова, Ц. авт, 1983. Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци11–18.
Тотоманова, А.-М. авт, 1998. Среднобългарските фрагменти в Барберинския палимпсест. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци26–40.
Орачев, А. & Русинов, В. авт-ри, 1988. Средновековен гръцки портулан за Българското Черноморие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(4), с-ци76–91.
Кабакчиев, К. авт, 1991. Средновековен художествен текст и контекст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), с-ци72–81.
Константинова, В. авт, 1983. Средновековни надписи от Шуменско (ХІІ–ХV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), с-ци68–78.
Христова, И. авт, 1987. Средствата за номинация в словата на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(4), с-ци32–40.
Пернишка, Е. & Балабанова, Х. авт-ри, 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), с-ци204–205.
Хеншел, Х. и съавт. авт-ри, 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци3–17.
Селимски, Л. авт, 1989. Станислав Скорупка (1906– 1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци125–126.
Селимски, Л. авт, 1989. Станислав Скорупка (1906–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци125–126.
Кабакчиев, Ю. авт, 1978. Станчо Ваклинов (1921–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2, с98.
Колева, К. авт, 1997. Старата българска дума ЛОШЧИКА. Българска реч, 3(3–4), с-ци37–38.
Димитрова-Тодорова, Л. авт, 1986. Старинни географски названия в Поповско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), с-ци98–102.

Страници

Subscribe to Синдикирай