Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тотоманова, А.-М. авт, 1997. Проблеми на имената с nt-основи в старобългарски език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци70–76.
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци79–85.
Тотоманова, А.-М. авт, 2004. Към историята на българската темпорална система. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(4), с-ци82–87.
Тотоманова, А.-М. авт, 1992. Още веднъж за произхода на наречието вече. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), с-ци109–113.
Тотоманова, А.-М. авт, 1998. Съществувала ли е палатална съгласна с в старобългарски?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), с-ци114–1.
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци24–37.
Трендафилов, Х. авт, 1986. Неизвестный список Азбучной молитвы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), с-ци77–80.
Автореферат.
Трендафилова, А. авт, 2013. За някои аспекти на фактора статус в речевата акомодация. Алманах „Българска украинистика“, 3, с-ци87 – 103. Available at: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_3.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.

Страници

Subscribe to Синдикирай