Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тотоманова, А.-М. авт, 1998. Среднобългарските фрагменти в Барберинския палимпсест. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци26–40.
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци57–62.
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, с-ци112–113.
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци79–85.
Трендафилов, Х. авт, 1986. Неизвестный список Азбучной молитвы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), с-ци77–80.
Трендафилова, А. авт, 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. В Д. Камбуров & Стоянова, Ю., ред-ри „Събитие и безсмъртие“ (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (13 – 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
Автореферат.
Трендафилова, А. авт, 2013. За някои аспекти на фактора статус в речевата акомодация. Алманах „Българска украинистика“, 3, с-ци87 – 103. Available at: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_3.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].

Страници

Subscribe to Синдикирай