Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тотоманова, А.-М. авт, 1998. Съществувала ли е палатална съгласна с в старобългарски?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), с-ци114–1.
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци24–37.
Тотоманова, А.-М. авт, 1998. Среднобългарските фрагменти в Барберинския палимпсест. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци26–40.
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци57–62.
Трендафилов, Х. авт, 1986. Неизвестный список Азбучной молитвы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), с-ци77–80.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Трендафилова, А. авт, 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. В Д. Камбуров & Стоянова, Ю., ред-ри „Събитие и безсмъртие“ (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (13 – 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
Автореферат.

Страници

Subscribe to Синдикирай