Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Дойнов, П. авт, 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Енчев-Видю, И. авт, 1994. Българският народен кръст, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Пенчев, Б. авт, 2003. Българският модернизъм: моделирането на Аза, София: Софийски университет.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Иванов, Й. авт, 1970. Български старини из Македония 3rd изд, София: Наука и изкуство. Available at: http://kroraina.com/NI/JI-BSM.djvu.
Фототипно изд. от 2-то издание от 1931 г.
Христова, Б. и съавт. авт-ри, 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Иванчев, Д. авт, 1962. Български периодичен печат 1844–1944, София: Наука и изкуство.
Том. 1. София: Наука и изкуство, 1962; Том 2. София: Наука и изкуство, 1966.
Чавръков, Г. авт, 2000. Български манастир, София: Хайни.
Черно-бели и цветни илюстрации.
Заимов, Й. авт, 1988. Български именник, София: БАН.
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Георгиев, В.И. и съавт. ред-ри, 1971. Български етимологичен речник, София: БАН.
Калдиева-Захариева, С. авт, 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Ничева, К. авт, 1987. Българска фразеология, София: Наука и изкуство.

Страници

Subscribe to Синдикирай