Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тот, И. авт, 1977. К изучению именных форм среднеболгарских памятников. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), с-ци55–64.
Тот, И. авт, 1984. Следи от Кирило-Методиевата традиция в унгарския речников фонд. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци87–89.
Тот, И. авт, 1980. К изучению одноеровых памятников ХІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци26–29.
Тот, И. авт, 1984. К изучению русской редакции древнеболгарского языка. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци93–98.
Тот, И. авт, 1981. Константин-Кирил като философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци33–35.
Тот, И. авт, 1986. К изучению русской редакции древнеболгарского языка в ХІ–ХІІ вв. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), с-ци24–37.
Тот, И. авт, 1984. Славяно-български заемки в унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци28–36.
Тот, И. авт, 1982. О протографе и протерографе Кирилловской части Реймсского евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), с-ци180–183.
Тот, И. авт, 1994. К вопросу о кирилло-мефодиевской традиции в Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), с-ци3–10.
Тот, И. авт, 1977. Кирилло-Мефодиевские традиции в средневековой Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(4), с-ци20–25.
Тот, И. авт, 1983. Болгарское четвероевангелие в Будапеште. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци3–13.
Тотев, Т. авт, 1988. Епиграфски свидетелства за старобългарската писменост. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), с-ци83–92.
Тотев, К. авт, 1997. Още веднъж за кръста на севаст Берислав от Трапезица. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(1), с-ци39–47.
Тотев, К. авт, 1998. Сэновъ златен пръстен-печат от търновската църква „Св. 40 мъченици“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), с-ци97–108.
Тотев, К. авт, 2000. За иконографията на анонимните печати на цар Симеон (893–927). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), с-ци35–52.
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци57–62.
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, с-ци112–113.
Тотоманова, А.-М. авт, 1997. Проблеми на имената с nt-основи в старобългарски език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци70–76.
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци79–85.

Страници

Subscribe to Синдикирай