Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2009
Паренти, С. авт, 2009. Книга за книгите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), с-ци78–84.
Младенова, Д. авт, 2009. Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХIV(3), с-ци158–162.
Събев, О. авт, 2009. Кражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание. В Н. Данова, ред Балканите: Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX век). . София: Гутенберг, с-ци 177–199.
 (продължение от брой 2–3, 2008)
Димитров, Е. авт, 2009. Литературната титулатура. Литературен вестник, 19(4), с-ци6–7.
Мичева, В. авт, 2009. Модерно и компетентно за българския исторически синтаксис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), с-ци85–91.
Сивриев, С. авт, 2009. Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров. В Литературна археология. Available at: http://literaturensviat.com/?p=6865 [Отворен на 06.01.2015AD].
Книгата е част от брой 6, февруари 2009 г. на сп. Литературен свят. Литературна археология е сборник от статии в електронен формат.
Боров, Т. авт, 2009. Народната библиотека и българската литература. В Т. Янакиева, ред Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 598–614.
Кючукова-Петринска, Б. авт, 2009. Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци168–170.
Поппетров, Н. авт, 2009. Национално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор). В Н. Поппетров, ред Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. София: Гутенберг, с 15.
Мурдаров, В. авт, 2009. Нашият съвременник Балан. Българска реч, 15(1-2), с-ци18 – 20.
Славова, Т. авт, 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, с-ци3–15.
Славова, Т. авт, 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, с-ци3–15.

Страници

Subscribe to Синдикирай