Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Ясперс, К. авт, 2008. Въведение във философията, София: Оксиарт.
Зюмтор, П. авт, 1992. Въведение в устното поетическо творчество, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Левинас, Е. авт, 1995. Времето и другото, София: Сонм.
Превод от английски: Николай Вуков, Галина Лозанова.Данни за английската публикацияОткъси от книгата на страниците на издателството
Казанджиев, С. авт, 1995. Военна психология. Психология на боеца 2nd изд, София: Министерство на отбраната.
Встъп. студия, науч. ред. Илия Петров Пеев.1. изд. 1943 във Воен. библ. ; кн. 118. - Офс. изд. - 500 тир. Съдържа: Библиогр. с. 453-456
Венелин, Ю. авт, 1840. Влахо-българскiя или дако-славянскiя грамоты, Санкт-Петербург: Издателсьтво Императорской Российской академии.
Мерло-Понти, М. авт, 2000. Видимото и невидимото, София: Критика и хуманизъм.
Немиров, Д. авт, 2001. Великият чичо : Разкази, София: Военно издателство.
Мейе, А. авт, 1938. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, Москва ; Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство. Available at: http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=426:2010-09-30-15-34-45&catid=4:2009-11-23-13-33-15&Itemid=16.
Дечев, С. авт, 2010. В търсене на българското: конструиране на национална идентичност, София: Институт за изследване на изкуствата.
Карима, А. авт, 1905. В Париж: Скици, Тутракан: Мавродинов.
Фром, Е. авт, 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.

Страници

Subscribe to Синдикирай