Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Книга
Анон, 1994. Древен патерик или духовната мъдрост на отците на пустинята, Велико Търново: Издателство Монархическо-Консервативен Съюз.
Превод от гръцки.
Историко-критический обзор и перевод фрагментов, доксографического и биографического материала Александра Маковельского, приват-доцента Казанского Университета.
Боров, Т. авт, 1941. Домашни библиотеки, София: Книпеграф.
Хаджикосев, С. авт, 2016. Докосвания, София: Персей.
Подбор, превод, увод и коментар М. Киселинчева
Петрова, В. ред, 2009. Димитър Бояджиев 1880-1911. Биобиблиографи, Пазарджик: Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“. Available at: http://www.libpz-bg.com/Dimitar_Boiadjiev.pdf [Отворен на 29.07.2015AD].
Мутафов, Ч. авт, 2004. Дилетант. София: Издателско ателие „Аб“., София: Издателско ателие „Аб“.

Страници

Subscribe to Синдикирай