Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Куцаров, П. авт, 1993. Славянските първоучители и Белару. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци100–114.
Билярски, И. & Барабаш, Е. авт-ри, 2005. Славянските ръкописи от Ставрополеос (Букурещ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), с-ци84–106.
Славова, Т. авт, 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25–52.
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25–52.
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25-52.
Шатковски, Я. авт, 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци13–28.
Кьосев, А. авт, 1998. Следговор. Анти-Камбуров или „Гръбнакът на българската литература е политически“. В Българският канон? Кризата на литературното наследство. София: Александър Панов, с-ци 233–271.
Тот, И. авт, 1984. Следи от Кирило-Методиевата традиция в унгарския речников фонд. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци87–89.
Славова, Т. авт, 1995. Следи от Методиев превод на библейската книга Битие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(4), с-ци53–70.
Порохова, О.Г. авт, 1987. Слова гнезда град-/город- в русском и староболгарском языках (сравнительное исследование). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), с-ци5–13.
1948–1965
Михальченко, В. ред, 2006. Словарь социолингвистических терминов, Москва: Институт языкознания РАН.
наук, Вотдел ред, 1847. Словарь церковнославянского и русского языка, Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
Галь, Н. авт, 2001. Слово живое и мертвое : От "Маленького принца" до "Корабля дураков" 5-е изд., доп.th изд, Москва: Международные отношения.
Милтенова, А. авт, 1993. Слово за Антихриста – един малко познат български апокриф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), с-ци59–71.

Страници

Subscribe to Синдикирай