Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Супрун, А. авт, 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), с-ци49–54.
Супрун, А.Е. авт, 1976. Белорус. диал. жураць ‘пригорать, обугливaться’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци74–78.
Супрун, А.Е. авт, 1980. Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци4–11.
Събев, О. авт, 2009. Кражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание. В Н. Данова, ред Балканите: Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX век). . София: Гутенберг, с-ци 177–199.
Събев, С. авт, 1930. Една провокация. Народ, 19(17).
Сюлейманоглу, Х. авт, 1993. Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци187–193.
Т
Табов, Й. & Тодоров, Н. авт-ри, 2006. „Архаичният“ надпис на Големия каменен кръст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(3), с-ци88–99.
Табов, Й. & Тодоров, Н. авт-ри, 2007. Кръст с влашки надпис на жупън Костандин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(2), с-ци76–82.
Библиогр. с. 352-360 ; Азб. показалец
Танчева, Т. авт, 1992. Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), с-ци22–27.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.

Страници

Subscribe to Синдикирай